Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sestava 3 ks přepínačů s příslušenstvím pro iSCSI infrastrukturu v DNS - 2017/0104
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2017 11:08:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel z důvodu technické složitosti veřejné zakázky prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 11. 2017 do 11:30 hodin.