Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rozvoj systému správy identit UJEP - 2017/0049
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2017 14:02:13
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

viz příloha


Přílohy
- Oznameni.pdf (252.33 KB)