Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Instalace nového kamerového systému SKM UJEP 2016/0063
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.08.2016 16:04:07
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- vyzva.pdf (1.55 MB)