Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0019
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2016 08:43:47
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle ust. §81 ZVZ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0019. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí 0019.pdf (454.87 KB)