Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0019
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2016 10:52:01
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel na základě dotazu uchazeče uveřejňuje následující dodatečné informace.
Dotaz:
Prosíme o prověření zadání "Ovládání" - je skutečně požadováno současné použití barevného LCD VS oddělená tlačítka pro barevné a černobílé kopírování?
Odpověď:
Ano, zadavatel požaduje uvedené parametry uvedené v příloze č. 1 - podrobná specifikace u požadavku "ovládání".