Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0019
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.03.2016 12:32:12
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Zadavatel uveřejňuje následující žádost od uchazeče a odpověď zadavatele.
Žádost:
Prosíme o zařazení do výběrového řízení.
Odpověď:
Do DNS jste zařazeni po celou dobu jeho trvání, tudíž se můžete účastnit všech výběrových řízení v příslušném DNS soutěžených, tedy i veřejné zakázky Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2016/0019. Momentálně je tato zakázka ve fázi příjem předběžných nabídek a konkrétní požadavky zadavatele budou upřesněny ve výzvě k podání nabídek, která proběhne po skončení uvedené lhůty. Budete na ni upozorněni e-mailem.