Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka MW rozkladného zařízení 2012/0004
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.03.2012 15:02:17
Předmět Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel uvedené podlimitní veřejné zakázky, Vám oznamuje výběr nejvhodnější nabídky na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.


Přílohy
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (647.00 KB)
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (647.00 KB)