Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0028
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2015 13:37:00
Předmět Nové oznámení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle ust. §81 ZVZ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro část 1 v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0028, viz příloha


Přílohy
- Nove oznameni a rozhodnuti.pdf (667.01 KB)