Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0028
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2015 14:40:51
Předmět Oznámení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle ust. §81 ZVZ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0028, viz příloha


Přílohy
- Oznameni a rozhodnuti.pdf (634.86 KB)