Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2015/0024
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2015 10:19:49
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

CAS: 7558-80-7 Fosforečnan sodný monohydrát ,
CAS: 7558-79-4 Fosforečnan sodný dihydrát

Původní zpráva

Datum 18.02.2015 12:03:10
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Upřesněte prosím položky Fosforečnan sodný dihydrát a Fosforečnan soný monohydrát - přesný chemický název nebo číslo CAS.
Děkuji.