Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2015/0024
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2015 16:44:32
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- vyzva.pdf (1.44 MB)