Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2014/0169
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.02.2015 13:59:41
Předmět Zrušení částí zadávacího řízení

viz příloha


Přílohy
- zruseni.pdf (230.93 KB)