Received message - invitation

Procurement procedure Zhotovení tiskových a grafických publikací pro potřeby projektu Inovace studijních programů na FVTM - 2012/0001
Sender
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 06.01.2012 11:14:14
Subject Invitation

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zhotovení tiskových a grafických publikací pro potřeby projektu Inovace studijních programů na FVTM - 2012/0001


Attachments
- vyzva.doc (358.50 KB)