Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zhotovení tiskových a grafických publikací pro potřeby projektu Inovace studijních programů na FVTM - 2012/0001
Odesílatel
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2012 11:14:14
Předmět Výzva

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídek na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zhotovení tiskových a grafických publikací pro potřeby projektu Inovace studijních programů na FVTM - 2012/0001


Přílohy
- vyzva.doc (358.50 KB)