Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Chemikálie a laboratorní sklo pro projekt MEVAPOX 2014/0169
Odesílatel Lukáš Kožíšek
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2014 12:13:08
Předmět Výzva

Zadavatel veřejné zakázky Vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace.


Přílohy
- vyzva.pdf (3.64 MB)