Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0132
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.09.2014 11:36:58
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle ust. §81 ZVZ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0132.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí.pdf (1.29 MB)