Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0105
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.09.2014 10:05:46
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle ust. §81 ZVZ rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0105.


Přílohy
- Oznámení a rozhodnutí 0105.pdf (1.40 MB)