Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0105
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2014 16:06:56
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel Vám zasílá dokument Výzva k podání nabídek, jež nebyl součástí dříve zaslané výzvy k podání nabídek.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek 0105.doc (191.50 KB)