Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0069
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2014 09:41:12
Předmět Dodatečné informace

Zadavatel na základě dotazu uchazeče uveřejňuje následující dodatečné informace.
Dotaz:
Je možné v této zakázce nabídnout Operační systém ve formě podkladové licence Windows 8? Má Vaše škola smlouvu s Microsoftem, nebo požadujete dodávku licence OEM Windows 8.1 Pro?
Odpověď:
Zadavatel nemá campus licenci Microsoftu, tudíž nelze nabídnout Operační systém ve formě podkladové licence Windows 8.