Veřejná zakázka: Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8
Systémové číslo: P11V00000039
Počátek běhu lhůt: 22.04.2011
Nabídku podat do: 10.05.2011 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Audit projektů OPVK na UJEP - 2011/0004
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je externí audit projektového účetnictví autorizovaným a vyškoleným auditorem či auditorskou společností, kteří jsou zapsáni v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech. Zpráva auditora bude obsahovat výrok auditora dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, v platném znění, a musí obsahovat náležitosti podle § 14 tohoto zákona, kde jsou uvedeny i povinné náležitosti obsahu auditorské zprávy. Zároveň budou audity projektů a auditorské zprávy respektovat podmínky uvedené v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 011 065 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hoření 13
Ústí nad Labem, 400 96

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky