Public contract: Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 25
System number: P11V00000016
Date of start: 08.07.2011
Tender submit to: 01.08.2011 14:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Komplexní vzorové restaurování památky, a to včetně veškerých nutných restaurátorských průzkumů: petrografický průzkum; průzkum statigrafie; stavebně-technický průzkum – určení technologie obnovy na jednotlivých částech, laboratorní průzkum určení obsahu vodorozpustných solí v kamenné hmotě.
Součástí restaurování je také komplexní restaurátorská zpráva, která bude zpracována tak jak vyžaduje zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Restaurátorské zpráva bude odevzdána ve 3 vyhotoveních, a to vytištěnou formou včetně barevné fotodokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 202 500 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
Hoření 13
Ústí nad Labem, 400 96

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance