Veřejná zakázka: Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 25
Systémové číslo: P11V00000016
Počátek běhu lhůt: 08.07.2011
Nabídku podat do: 01.08.2011 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blatno, místní část Květnov, okr. Chomutov, Ukřižování – vzorové restaurování kamenosochařské památky, a to včetně restaurátorských průzkumů - 2011/0030
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Komplexní vzorové restaurování památky, a to včetně veškerých nutných restaurátorských průzkumů: petrografický průzkum; průzkum statigrafie; stavebně-technický průzkum – určení technologie obnovy na jednotlivých částech, laboratorní průzkum určení obsahu vodorozpustných solí v kamenné hmotě.
Součástí restaurování je také komplexní restaurátorská zpráva, která bude zpracována tak jak vyžaduje zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. Restaurátorské zpráva bude odevzdána ve 3 vyhotoveních, a to vytištěnou formou včetně barevné fotodokumentace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 202 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Hoření 13
Ústí nad Labem, 400 96

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky