Public contract: Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0020

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 224
System number: P13V00000015
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Registration number in VVZ: 354691
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém pro kancelářské potřeby
Date of start: 27.02.2013
Request to participate in DPS submit until: 13.03.2013 11:30
Tender submit to: 25.03.2013 11:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0020
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodávka kancelářských potřeb pro pedagogickou fakultu, filozofickou fakultu, rektorát UJEP, fakultu zdravotnických studií, přírodovědeckou fakultu, projekt Corona Culturae CZ.1.07/2.2.00/28.285, projekt NAKI - Turčan (Umělecká výměna regionu Krušnohoří, projekt NAKI DF 12P01OVV009 - Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kult. Dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech, projekt Otevřená univerzita, reg.č. CZ.1.07/2.3.00/35.0044, projekt Příhraničí 2.0. č.100105456, projekt InWest č. 100012813 a projekt INPOK č.100088915.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by notice
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 200 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance