Contract: Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120

Contract information

E-ZAK state Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 185
Date of contract conclusion: 17.09.2018
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 9 589,32
Price in CZK with VAT: 11 603,08
Procurement procedure: Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120

Title (subject)

Tisk a dodání letáků a plakátů v DNS – 2018/0120

Brief description

Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání letáků a plakátů pro Pedagogickou fakultu UJEP projekt Viva la musica UJEP z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments