Contract: Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127

Contract information

E-ZAK state Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 183
Date of contract conclusion: 13.09.2018
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 82 114,50
Price in CZK with VAT: 99 358,55
Procurement procedure: Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127

Title (subject)

Tisk a dodání tištěných materiálů v DNS – 2018/0127

Brief description

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání tištěných materiálů, včetně grafického zpracování položky č. 2 a č. 7, pro účely programu Erasmus.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments