Contract: Dodávka kancelářských potřeb pro MOPR v DNS - 2018/0173

Contract information

E-ZAK state Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 182
Date of contract conclusion: 06.09.2018
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 36 421,49
Price in CZK with VAT: 44 070,00
Procurement procedure: Dodávka kancelářských potřeb pro MOPR v DNS - 2018/0173

Title (subject)

Dodávka kancelářských potřeb pro MOPR v DNS - 2018/0173

Brief description

Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 3 magnetických sklokeramických tabulí, skartovacího stroje a flipchartu pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments