Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Keyence International (Belgium) NV/SA
IČO: 0826.207.990
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 991 963,82 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 991 963,82 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.01.2024