Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: B - CREDIT s.r.o.
IČO: 60066091
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 145 700,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 176 297,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.06.2023