Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Laboratoř FŽP - váhy, pH metry - 2022/0181
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: V rámci inovativního přístupu ke vzdělání a výzkumu je předmětem veřejné zakázky dodávka přístrojů pro laboratoř FŽP – rotátor, třepačky, vertex, pH metry, pH metr / konduktometr / oximetr.

Tato veřejná zakázka je rozdělena na 2 dílčí části (viz příloha č. 3 této Výzvy k podání nabídky). Uchazeč může podat nabídku na jednu nebo na obě části veřejné zakázky (nabídka musí být řádně označena podle toho, na kterou část/části veřejné zakázky je podávána – viz čestné prohlášení a údaje v E-ZAK).
Místo plnění: Ústí nad Labem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: Lukáš Potměšil
tel: +420 475 286 391
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 16.02.2023 10:00
Datum zahájení: 25.01.2023 09:43
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: