Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: V rámci inovativního přístupu k podpoře vzdělávání, praxe a rekvalifikací je předmětem VZ provedení dodávky dle podmínek veřejné zakázky dodávka simulátoru předčasně narozeného novorozence dle technické specifikace (příloha č. 3 této ZD).
Místo plnění: Ústí nad Labem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: Lukáš Potměšil
tel: +420 475 286 391
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.11.2022 10:00
Datum zahájení: 07.11.2022 12:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: