Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Jan Heran
IČO: 46792635
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 4
Konečná cena zakázky: 226 650,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 274 246,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 01.07.2013