Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Outsourcingové služby - příprava prototypů zařízení, nebo části zařízení - 2021/0015
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou outsourcingové služby v oblasti přípravy prototypových zařízení sputteringovým naprašováním tenkých vrstev pro potřeby testování v rámci výzkumu projektu NANOTECH ITI II. Specifikace speciálních vrstev je uvedena v technické specifikaci (příloha č. 3 této ZD).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: Simona Ježková
tel: 475 286 392
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.04.2021 10:00
Datum zahájení: 26.03.2021 09:30