Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - kompletní rekonstrukce jednoplášťové ploché střechy budovy kateder včetně provedení tepelně-izolační vrstvy v souladu s ČSN, polovina střechy bude provedena jako "Zelená střecha" a bude opatřena měřící aparaturou.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: Veronika Benešová
e-mail: veronika.benesova@ujep.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.06.2020 10:00
Datum zahájení: 28.05.2020 10:31