Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Skřivánek s.r.o.
IČO: 60715235
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 12
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 11
Konečná cena zakázky: 1 990 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 407 900,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.01.2020