Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: business communication s.r.o.
IČO: 26353717
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 16 288 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 19 708 480,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 15.01.2020