Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: MEDIA TRADING CZ s.r.o.
IČO: 27224961
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 438 815,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 530 966,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 06.01.2020