Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunikační služby - mobilní, pevné sítě - 2019/0187
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 ZZVZ do 2 částí, a to následujícím způsobem:
Část 1 - Mobilní sítě
Část 2 - Pevné sítě

Veřejná zakázka je rozdělena na část 1 až 2 a dodavatel může podat nabídku na jakoukoliv tuto část (tj. na jednu část, nebo na obě části).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: Veronika Benešová
e-mail: veronika.benesova@ujep.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 06.01.2020 10:00
Datum zahájení: 29.11.2019 12:00