Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Kone a.s.
IČO: 00176842
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 883 964,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 069 596,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 03.12.2019