Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Corpus Solutions a.s.
IČO: 25764616
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 178 488,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 215 971,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 24.10.2019