Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: LABOSERV s.r.o.
IČO: 25507150
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 970 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 173 700,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 18.10.2019