Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: LOSAN, s. r. o.
IČO: 64053580
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 196 350,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 237 583,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 05.12.2018