Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Quiet Home Agency s.r.o.
IČO: 26742241
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 68 515,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 79 776,25 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.11.2018