Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: JIPAST akciová společnost
IČO: 25944711
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 663 358,13 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 802 663,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 29.08.2018