Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. Mikulenka Tomáš
IČO: 66075653
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 9 589,32 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 11 603,08 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 17.09.2018