Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. Mikulenka Tomáš
IČO: 66075653
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 82 114,50 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 99 358,55 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 13.09.2018