Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ACREA CR, spol. s r.o.
IČO: 63076616
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 598 200,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 723 822,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.08.2018