Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Český nábytek a.s.
IČO: 26063395
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 32 450,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 39 264,50 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.07.2018