Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Networksys a.s.
IČO: 26178109
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 196 374,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 237 613,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.12.2017