Formulář 09 - Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému

Název formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7509011005503Toto oznámení je upraveno:
směrnicí 2004/18/ES
směrnicí 2004/17/ES (Veřejné služby)

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL/ZADAVATEL

I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ MÍSTO/MÍSTA
Úřední název:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Identifikační číslo:
44555601
Poštovní adresa:
Pasteurova 1
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 96
Stát:
CZ
Kontaktní místo:
Pasteurova 1, Ústí nad Labem, 400 96
Tel.:
+420 475286391
K rukám:
Ing. Vladislav Šrajbr
       
E-mail:
vladislav.srajbr@ujep.cz
Fax:
Internetové adresy (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele/zadavatele (URL):
http://www.ujep.cz/
Internetová adresa, na které lze získat dokumenty k zakázce a/nebo další dokumenty (URL):
https://ezak.ujep.cz
Elektronický přístup k informacím (URL):
https://ezak.ujep.cz/vz00000673
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast (URL):
https://ezak.ujep.cz/vz00000673
I.2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
 
 
I.3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI
(v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
(v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
 
I.4) ZADÁNÍ ZAKÁZKY JMÉNEM JINÝCH VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ / ZADAVATELŮ
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích / zadavatelích je možno uvést v příloze A)

ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY

II.1) NÁZEV PŘIDĚLENÝ ZAKÁZCE VEŘEJNÝM ZADAVATELEM/ZADAVATELEM
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2015/0007
II.2) DRUH ZAKÁZKY
II.3) STRUČNÝ POPIS ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání dotykových notebooků, tabletů a netbooků v rámci projektu Dotyková zařízení ve výuce, registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0141, operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
II.4) SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (je-li to relevantní)
Hlavní předmět
30213200-7
 
Další předměty
30213100-6
30200000-1
 
 
 
 
II.5) MNOŽSTVÍ NEBO ROZSAH KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:
10 992 242 Měna: CZK
nebo
rozsah: mezi a
Měna:

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba
 
Pokud ano, (ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě:
IV.2) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem/zadavatelem (je-li to relevantní)
IV.2.2) Předchozí zveřejnění (oznámení o zakázce) obsahující více informací o dynamickém nákupním systému
Číslo oznámení v Úř. věst.: 2012/S 144-240837 ze dne: 24/07/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.3) Lhůta pro podávání předběžných nabídek na zakázku
Datum: 28/01/2015 (dd/mm/rrrr) Čas: 10:00 (hh:mm)
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky vypracovány
Jiné:

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

VI.1) DALŠÍ INFORMACE (je-li to relevantní)
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 98 zákona do 4 částí. Nabídky podané v jedné části veřejné zakázky budou v souladu s § 98 odst. 4 zákona posuzovány a hodnoceny nezávisle na nabídkách podaných v jiných částech veřejné zakázky.
VI.2) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
Datum: 09/01/2015 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh

PŘÍLOHA A
DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA


I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.
Identifikační číslo:
00082201
Poštovní adresa:
Resslova 5
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, p.o.
Identifikační číslo:
00673773
Poštovní adresa:
Františka Nohy 959/6
Obec:
Rumburk
PSČ:
408 30
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
61342637
Poštovní adresa:
Komenského 562
Obec:
Kadaň
PSČ:
432 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas,
Identifikační číslo:
00832375
Poštovní adresa:
Ukrajinská 379
Obec:
Litvínov
PSČ:
436 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
00082571
Poštovní adresa:
Osvoboditelů 1/2
Obec:
Lovosice
PSČ:
410 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium Kadaň, 5. května 620, p. o.
Identifikační číslo:
61342751
Poštovní adresa:
5. května 620
Obec:
Kadaň
PSČ:
432 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555423
Poštovní adresa:
Jateční 22
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
61342645
Poštovní adresa:
Mostecká 300
Obec:
Chomutov
PSČ:
430 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola J. Pešaty Duchcov, J. Pešaty 1313, okres Teplice
Identifikační číslo:
62787209
Poštovní adresa:
J. Pešaty 1313/11
Obec:
Duchcov
PSČ:
419 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Čestmíra Císaře,Hostomice příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72742933
Poštovní adresa:
Školní náměstí 299
Obec:
Hostomice
PSČ:
417 52
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44226233
Poštovní adresa:
SNP 2304/6
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 11
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555211
Poštovní adresa:
Hlavní 193
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
403 31
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555482
Poštovní adresa:
Nová 1432/5
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 03
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44226241
Poštovní adresa:
Hluboká 150
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
403 31
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková
Identifikační číslo:
72743573
Poštovní adresa:
Vrchlického 630/5
Obec:
Děčín
PSČ:
405 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32
Identifikační číslo:
46773363
Poštovní adresa:
Vrchlického 630/5
Obec:
Děčín
PSČ:
405 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44555091
Poštovní adresa:
Pod Parkem 2788/2
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 11
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70698171
Poštovní adresa:
Náměstí E. Beneše 469
Obec:
Vansdorf
PSČ:
407 47
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
47325615
Poštovní adresa:
Václava Talicha 1855/1
Obec:
Most
PSČ:
434 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72744359
Poštovní adresa:
Tyršova 1066/2
Obec:
Rumburk 1
PSČ:
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592
Identifikační číslo:
63788152
Poštovní adresa:
Kopernikova 2592
Obec:
Teplice
PSČ:
v
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Obrnice, okres Most, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70982236
Poštovní adresa:
Mírová 167
Obec:
Obrnice
PSČ:
435 21
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice, Maršovská 1575/2, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
65639685
Poštovní adresa:
Maršovská 1575/2
Obec:
Teplice
PSČ:
415 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72744090
Poštovní adresa:
Školní 287
Obec:
Jílové
PSČ:
407 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí100/5, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44553412
Poštovní adresa:
Školní náměstí 100/5
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
49872184
Poštovní adresa:
Svážná 2342
Obec:
Most
PSČ:
434 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589
Identifikační číslo:
00832537
Poštovní adresa:
Podkrušnohorská 1589
Obec:
Litvínov
PSČ:
436 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70944105
Poštovní adresa:
Masarykova 559
Obec:
Chabařovice
PSČ:
403 17
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
44553315
Poštovní adresa:
České mládeže 230/2
Obec:
Ústí nad Labem - Klíše
PSČ:
400 01
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Jiříkov, okres Děčín - příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70698490
Poštovní adresa:
Moskevská 740/5
Obec:
Jiříkov
PSČ:
407 53
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Malečov, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72743760
Poštovní adresa:
Malečov 61
Obec:
Malečov
PSČ:
403 27
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Perštejn, okres Chomutov
Identifikační číslo:
47795603
Poštovní adresa:
Hlavní 57
Obec:
Pernštejn
PSČ:
431 63
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Chomutov
Identifikační číslo:
47795620
Poštovní adresa:
Kadaňská 163
Obec:
Vilémov
PSČ:
431 54
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a mateřská škola Radonice, okres Chomutov
Identifikační číslo:
46790055
Poštovní adresa:
Radonice 165
Obec:
Radonice
PSČ:
431 55
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
75003635
Poštovní adresa:
Bezručova 141
Obec:
Křešice
PSČ:
411 48
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72744367
Poštovní adresa:
Kosmonautů 177
Obec:
Děčín
PSČ:
405 02
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Proboštov, okres Teplice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
65607759
Poštovní adresa:
Kpt.Jaroše 130/32
Obec:
Proboštov
PSČ:
417 12
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola, Staňkovice, okres Louny, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
62247832
Poštovní adresa:
Postoloprtská 100
Obec:
Staňkovice
PSČ:
439 49
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Petrovice okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
70695881
Poštovní adresa:
Petrovice 5
Obec:
Petrovice
PSČ:
403 37
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72743395
Poštovní adresa:
Řehlovice 100
Obec:
Řehlovice
PSČ:
403 13
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola Velké Chvojno 8, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72743450
Poštovní adresa:
Velké Chvojno 8
Obec:
Velké Chvojno
PSČ:
403 34
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Ludvíkovice, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72742313
Poštovní adresa:
Ludvíkovice 68
Obec:
Ludvíkovice
PSČ:
407 13
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Identifikační číslo:
72742631
Poštovní adresa:
Dubnice 240
Obec:
Dubnice
PSČ:
471 26
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Základní škola a Mateřská škola Louka u Litvínova, okres Most
Identifikační číslo:
72743158
Poštovní adresa:
Husova 163
Obec:
Louka u Litvínova
PSČ:
435 33
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------

I) ADRESA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE / ZADAVATELE, JEHOŽ JMÉNEM VEŘEJNÝ ZADAVATEL / ZADAVATEL ZADÁVÁ ZAKÁZKU

Úřední název:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Identifikační číslo:
44555601
Poštovní adresa:
Pasteurova 1
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 96
Stát:
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------