Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7451011086251


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa:
Pasteurova 1
Obec:
Ústí nad Labem
PSČ:
400 96
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Pasteurova 1, Ústí nad Labem, 400 96
Telefon:
+420 475286392
K rukám:
Mgr. Kateřina Drozdová
       
E-mail:
katerina.drozdova@ujep.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://ezak.ujep.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS - 2014/0069
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání IT zařízení pro UJEP.
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
30200000-1
 
Další předměty
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
486251
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
2014/S 081-141358
dne:
25/04/2014 (dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedené zakázky v dynamickém nákupním systému na ICT vybavení z důvodu § 84 odst. 1 písmena b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
11/06/2014 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh